Xổ số Max 3D  Thứ Sáu  15-10-2021

Giải Dãy số trúng Giá trị
Giải 1
886682
1.000.000
Giải 2
116706756964
350.000
Giải 3
014133198029288068
210.000
Giải KK
699592502074796761285567
100.000

Xổ số Max 3D  Thứ Tư  13-10-2021

Giải Dãy số trúng Giá trị
Giải 1
513527
1.000.000
Giải 2
016310839458
350.000
Giải 3
037305283710526943
210.000
Giải KK
393010141052056210923781
100.000
Bình luận