Xổ Số Mega 6/45 Thứ Sáu  15-10-2021

 • 05
 • 13
 • 17
 • 20
 • 29
 • 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 0 27.804.912.000
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000

Xổ Số Power 6/55 Thứ năm  14-10-2021

 • 09
 • 21
 • 24
 • 30
 • 41
 • 44
 • 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 74.329.390.200.000
Jackpot 2 0 4.580.090.300
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Xổ số Max 3D Thứ Sáu  15-10-2021

Giải
Dãy số trúng
Giá trị
Giải 1
886682
1.000.000
Giải 2
116706756964
350.000
Giải 3
014133198029288068
210.000
Giải KK
699592502074796761285567
100.000
Bình luận